Angong Jiangya Wan
Ankun Zanyu Wan
Anshen Buxin Wan
Baidai Wan
Dahuoluo Wan
Baizi Yangxin Wan
Banlangen Keli
Bantu Wan
Bao er an Keli
Baohe Wan
Bazhen Yimu Wan
Binglang Sixiao Wan
Biqi Jiaonang
Biyankang Pian
Buzhong Yiqi Wan
Chuanxiong Chatiao keli
Dahuang Zhechong Wan
Danggui Kushen Wan
Dieda Wan
Diyu Huaijiao Wan
Duhuo Jishen Wan
Erchen Wan
Ermiao Wan
Fangfeng Tongsheng Wan
Fengshi Gukang Pian
Fengshi Gutong Jiaonang
Fufang Danshen Pian
Fengtong' an Jiaonang
Fubao Jin Wan
Fufang Biejia Ruangan Pian
Fufang Danshen Diwan
Fufang Luhui Jiaonan
Fufang Qingdai Jiaonang
Fufang Xuelian Jiaonang
Fufang Yizhihao Keli
Fuke Qianjin Pian
Fuzi Lizhong Wan
Gangfukang Wan
Ganmaoqingre Keli
GUCIWAN
Guifu Dihuang Wan
Guilong Kechuanning Jiaonang
Guipi wan
Guizhi Fuling Wan
Heche Dazao Wan
Huanglin Shangqing Wan
Huodan Wan
Huai jiao Wan
Jianpi Wan
Jiawei Xiaoyao Wan
Jindan pian
Jingdu Niancian Milian Chuanbei Pipa Gao
Jinkui Shenqi Wan
Jingzhi Kesou Tanchuan Wan
Jisheng Shenqi Wan
Kaixiong Shunqi Wan
Kanggu Zengshen Pian
Kunbao Wan
Lianqiao BaiduWan
Lingyang Ganmao Pian
Liuwei Dihuang Wan
Longdan Xiegan Wan
Maiguan Fukang Pian
Maren Wan
Milian Chuanbei Pipa Gao
Mingmu Dihuang Wan
Mugua Wan
Moluo Dan
Muxiang Shunqi Wan
Naoling Pian
Naoxintong Jiaonang
Neixiao Luoli Wan
Niuhuang Jiedu Pian
Nujin Wan
Paishi Keli
Piantan Fuyuan Wan
Pifubing Xuedu Wan
Pudilan Xiaoyan Pian
Qi Zhi Wei Tong Ke Li
Qianjin Zhidai Wan
Qiju Dihuang Wan
Qingfei Yihuo Wan
Qingnao Jiangya Pian
Qingqi Huatan Wan
Qipi Wan
Renshen Guipi Wan
Ru kang Pian
Runchang Wan
Sanfeng Huoluo Wan
Sanjin Pian
Sanjiu Weitai Keli
Sangju Ganmao Pian
Shengmai Keli
Shenling Baizhu Wan
Shenshitong Keli
Shihu Yeguan Wan
Shilintong Pian
Shiquan Dabu Wan
Sishen Wan
Suoquan Wan
Suxiao Jiuxin Wan
Tankejing San
Tianma Wan
Tianwang Buxin Wan
Tong ren Niuhuang Qingxin Wan
Tongxuan Lifei Wan
Weifuchun Pian
Weikangling Jiaonang
Weiling Keli
Weisu Keli
Wenxin Keli
Tongren Wuji Baifeng Wan
Wushe Zhiyang Wan
Wuwei Shexiang Wan
Wuzi Yanzong Wan
Xiang shа Liu Jun Wan
Xiangsha Yangwei Wan
Xiao Yao Wan
Xiao'er Xiaoshi Pian
Xiaohuoluo Wan
Xiaojin Wan
Xiaoqinglong Heji
Xiaoyan Lidan Pian
Yangweishu Jiaonang
Yangxue Anshen Wan
Yangxue Shengfa Jiaonang
Yangyin Qingfei Tangjiang
Yanyan Pian
Yaotongning Jiaonang
Yemugua Pian
Yiganning Keli
Yougui Wan
Yuanhu Zhitong Pian
Yueju baohe wan
Yunnan Baiyao Jiaonang
Zhennaoning Jiaonang
Zhengtian Wan
Zhibai Dihuang Wan
Zhuanggu Guanjie Wan
Zhusha Anshen Wan
Zibu Ganshen Wan
Zisheng Wan
Zixue
Zuogui Wan
Chenxiang Shuqi Wan
Dashanzha Wan
Jian Nao Wan
Nuangong Yunzi Wan
Aifu nuangong wan
Bitong Wan
Erlong zuoci wan
Fangzhi Biyan pian
Fufang Fengshining Zhushiye
Fufang Shiwei Jiaonang
Ge jie ding chuan jiao nang
Gentongping Keli
Huoxiang zhengqi jiaonang
Jinsuo Gujing wan (Nongsuowan)
Liushen Wan
Niuhuang jiangya wan
Niuhuang shangqing wan
Qianliehuichun Jiaonang
Qianbai Biyan Pian
Qianlie  Shutong  Jiaonang
Qguanyan Wan
Renshen Guben Wan
Shedan chuanbeiye
Suhexiang Wan
Wantong Jingu Pian
Gu Ben Wan
Pinin:
Shihu Yeguan Wan
Chinese:
石斛夜光丸
Name:
Pills from the stem of the Dendrobium "Night lights"

Meaning

石斛 (shi hu) dendrobium stem
夜 (ye) night
光 (guang) light, radiance
丸 (wan) pill

Manufacture

Guangzhou Chen Li Ji pharmaceutical factory

Formula

Dendrobium stem (石斛 shi hu)
Prepared rhizome of rehmannia (熟地黄 shu di huang)
The fruit of Barbarum (枸杞子 gou qi zi)
The seed of Chinese dodder (菟丝子 tu si zi)
The root of bidentate achyrantes (牛膝 niu xi)
Chrysanthemum flower (菊州 ju hua)
The fruit of Tribulus terrestris (蒺藜 ji li)
Silvery (rooster crest) celosia seed (青子子 qing xiang zi)
Cassia seed (诀明子 jue ming zi)
The Indian ox horn (shui niu jiao 水牛角)
The antelope's horn (羚羊角 ling yang jiao)
Ginseng root (ren shen 人参)
The rhizome of Chinese yam (山 sh shan yao)
Poria coccus (茯苓 fu ling )
Cistanche salsa (肉苁蓉 rou cong rong)
Rehmannia glutinosa (地黄 di huang)
The fruit of Chinese magnoliavine (五味子 wu wei zi)
The root of asparagus chingensai (天冬tian dong)
Ophiopogon japonicus (麦冬 mai dong)
Amygdalin (苦杏仁 ku xing ren)
Saposhnikovia divaricata (防风 fang feng)
Rhizoma Ligustici Chuanxiong (川芎 chuan qiong)
The rhizome of Chinese goldthread (黄连 huang lian)
Licorice root (甘草 gan cao)

Functions

Replenishing Yin and kidney, cooling the liver, brightening eyes.

Indications

Caused by a deficiency (Yin) of the liver and kidneys, fire fire in Yin deficiency: cataracts, blurred vision, visual snow.

Usage

Per os by 3 measuring mugs (6 g) 2 times a day.

Note

Give up smoking, alcohol, spicy and irritating food.
In pregnancy, take under the supervision of a doctor.
Take with caution in loose stools due to lack of spleen.
The drug is used in the initial round cataract (senile cataract).
If after 7 days of taking the drug there is no improvement, consult a doctor.
Stop taking if you have an allergic reaction to the drug. Take with caution if prone to allergies.
Do not take when changing the appearance and properties of the drug.
Keep your medications out of the reach of children.
When taking other drugs consult a doctor or pharmacist.

Contraindications

Diabetes.